Leerkrachten speciaal onderwijs: de spil in de klas en in de school

Leerkrachten speciaal onderwijs begeleiden leerlingen in hun ontwikkeling. De Haagse Scholen heeft 8 scholen voor speciaal (basis)onderwijs waar kinderen die meer ondersteuning nodig hebben door jou worden voorbereid op de dag van morgen. Binnen jouw werk kun je verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten gebruiken, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school.

 

De scholen voor speciaal basisonderwijs zijn verspreid over de stad. Er zijn scholen voor kinderen met gedragsproblemen, school voor kinderen met een langdurig ziektebeeld en/of lichamelijke beperking, scholen voor kinderen met een psychiatrische en/of gedragsproblemen.

 

Als leerkracht creëer je een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, waardoor jij het beste in hun naar boven haalt. Binnen de functie van leerkracht kun je je uiteraard ook verder specialiseren. Voorbeelden hiervan zijn leerlingenzorg, reken en taal. Als leerkracht binnen het speciaal (basis)onderwijs kun jij ook het verschil maken.

Maak jij het verschil?

Op dit moment heeft De Haagse Scholen de volgende vacatures: