Onderwijs ondersteunende medewerkers leveren een belangrijke bijdrage op onze scholen!

onderwijs ondersteunende medewerkersOnderwijs ondersteunende functies leveren een belangrijke bijdrage binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Er zijn onderwijsondersteunende functies waarbij je lesgevende taken hebt, maar er zijn ook ondersteunende functies die zich meer richten op het reilen en zeilen in de school.

Onderwijs ondersteunende medewerkers en functies

Onderwijsondersteunende functies met lesgevende taken zijn bijvoorbeeld onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Onderwijsondersteunende functies zonder lesgevende taken zijn bijvoorbeeld administratief medewerkers en conciërges. Wat je ook gaat doen, je levert een belangrijke bijdrage op onze scholen.

Op dit moment heeft De Haagse Scholen de volgende vacatures: