Wij hechten bij De Haagse Scholen veel waarde aan  de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Daarom hanteren wij deze gouden ‘privacy regels’:

1. Doel: waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
Om onderwijs te kunnen geven, organiseren, en leerlingen te begeleiden hebben we vanzelfsprekend goed personeel nodig. Hiertoe zijn we gestart met het werven van kandidaten via de website: www.werkenbijdehaagsescholen.nl Voor het faciliteren van het sollicitatieproces verwerken wij je persoonsgegevens die je aanlevert uitsluitend voor de sollicitatieprocedure.
2. Doelbinding: wat doen we met jouw gegevens?
De door jouw aangeleverde informatie wordt uitsluitend verwerkt voor het hier bovenstaande doel.
3. Grondslag: Mogen wij deze gegevens verwerken?
De grondslag voor de verwerking is uitdrukkelijke toestemming. Onder aan het formulier zullen wij je om toestemming vragen door middel van een toestemmingsverklaring (aanvink vak) . Solliciteren bij de Haagse Scholen doe je op vrijwillige basis. Je bepaalt zelf welke informatie je wilt aanleveren om de door jouw gevonden droombaan te krijgen.
4. Dataminimalisatie: Verzamelen we niet teveel data?
We verzamelen uitsluitend gegevens die nodig zijn om het hierboven gestelde doel te bereiken. De door jouw aangeleverde informatie kan allleen worden ingezien en verwerkt door geautoriseerde personen die betrokken zijn bij het sollicitatieproces. Dit zijn functionarissen van HRM, schooldirecteur, en leden van een benoemings- en adviescommissie (BAC). Ook zullen we jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Aan het einde van de sollicitatieprocedure worden alle gegevens vernietigd.
5. Transparantie en rechten: hebben we jou voldoende geïnformeerd?
Solliciteren bij de Haagse Scholen doe je op basis van vrijwilligheid. Wij willen je er graag op wijzen dat je je sollicitatie ten alle tijden ongedaan kunt maken. Je doet dit door een email te sturen naar werken@dehaagsescholen.nl. Je gegevens zullen dan worden vernietigd.
6. Bewerkersovereenkomsten: met externe partijen, die persoonsgegevens voor ons verwerken, sluiten we bewerkersovereenkomsten (Bindende afspraken over privacy en informatiebeveiliging).
7. Informatiebeveiliging: wij treffen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
8. Met het geven van toestemming verklaar je ook dat je je bewust bent van het feit dat het verzenden van persoonsgegevens, inclusief je c.v., met email er soms toe kan leiden dat deze informatie niet (volledig) encrypted (versleuteld) wordt verstuurd.

Via deze weg hopen wij je voldoende geïnformeerd te hebben over hoe wij met de privacy regelgeving omgaan. Mocht je behoefte hebben aan meer informatie of inzage in het volledige privacy beleid, kun je altijd contact opnemen met het bestuurskantoor van De Haagse Scholen.