Maak jij het verschil als leerkracht?

Als leerkracht ben jij de spil in de klas en in de school. Je geeft onderwijs aan leerlingen en je begeleidt hen in hun ontwikkeling.

Als leerkracht bereid jij direct de leerlingen voor op de wereld van morgen! Binnen jouw werk kun je verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten gebruiken, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school. Aangezien wij 52 scholen hebben, is er altijd wel een school die met zijn doelstellingen aansluit bij jouw wensen!

leerkracht

Leerkracht staat voor veiligheid en waardering

Als leerkracht creëer je een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, waardoor jij het beste in hun naar boven haalt. Je stimuleert en begeleidt leerlingen in sociale vaardigheden. Je onderhoudt uiteraard ook contacten met ouders en de intern begeleider. Binnen de lessen speel je in op ontwikkelingen vanuit de maatschappij. Maar ook cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing zijn onderwerpen die in de lessen terug komen. Als leerkracht wordt er ook een beroep op je gedaan bij het organiseren van feesten, sport- en spelactiviteiten, schoolkampen en themaweken.

Op dit moment heeft De Haagse Scholen de volgende vacatures: