Schooldirecteur: de motor van de school!

Als schooldirecteur geef je leiding en sturing aan een basisschool. Je ontwikkelt het beleid van de school en verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces. Daarnaast ben je belast met het personeelsmanagement. De scholen zijn autonome eenheden (van verschillende grootte) waarin jij als directeur integraal verantwoordelijk bent. Als directeur vervul jij een beleidsbepalende rol, ontwikkel je de doelstellingen voor de school en stel je de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. Uiteraard doe je dit samen met jouw team, bestaande uit leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

Schooldirecteur en ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit verschillende adviseurs die jou kunnen helpen bij verschillende onderwerpen. Zo zitten er in het ondersteuningsteam een Financieel adviseur, een Facilitair adviseur, een beleidsadviseur en een HRM adviseur. Zo kun jij je zo veel mogelijk richten op de zaken die er ‘echt’ toe doen!

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures: